ENGINNOvinky

Technické výpočty

2018
Nové standardy pro hodnoty spotřeby paliva

Od 1.9.2018 musí být všechny prodávané vozy v EU zemích homologované podle nové emisní normy WLTP (World harmonized Light vehicles Test Procedures).

Výrobcem udávané hodnoty spotřeby paliva a množství vyprodukovaných emisí skleníkových plynů se s novou normou budou mnohem více blížit hodnotám v reálném provozu a budou zohledňovat individuální konfigurace vozů. Nové testovací podmínky platí také pro zkoušky limitních hodnot emisí škodlivin (NOx, pevné částice) předepsaných v rámci EU.


Naši zaměstnanci spolupracují na implementaci nové normy WLTP ve společnosti Škoda Auto, a.s.

Více informací k WLTP lze získat například na internetových stránkách VW.

#WLTP #spotrebapaliva #limit #NOx #emise #Škoda Auto
Spotřeba paliva, WLTP, limity, emise, NOx, skleníkový plyn, reálný provoz