ENGINNOvinky

Technické výpočty

8.10.2021
Optimalizujte s ENGINN EFFECT – část II.

AdjointOptimisationFoam v OpenFOAM v2012 pro interní aerodynamiku

Jak jsme již před časem avizovali, v rámci testování poslední verze OpenFOAMu v2012, která byla vydána v roce 2020, jsme se mimo jiné zaměřili na možnost adjoint optimalizace. Rozhodli jsme se prověřit jeho možnosti, abychom i vám mohli nabídnout efektivní optimalizaci. Jako první jsme se věnovali testování pro externí aerodynamiku a nyní jsme provedli test i pro interní aerodynamiku.

Počítali jsme úlohu U-BEND a čekali jsme, zda se přiblížíme hodnotě snížení tlakové ztráty, pro tento případ odhadované cca o 25 %. Změna tvaru byla omezena pohybem vybraných bodů ve vybraném směru. Jednalo se o body, které ovlivňují pouze tvar vnějšího a vnitřního oblouku.

Výsledky:

  • Nejprve byla napočtena tlaková ztráta úvodní geometrie
  • Dále bylo provedeno 15 optimalizačních smyček
  • Výpočet na 40 CPU jádrech trval 22 hodin
  • S nastavením a vyhodnocením úloha zabrala 5 pracovních dní
  • Míra snížení tlakové ztráty byla dle očekávání

  • #OpenFOAM #CFD #simulace #enginn_effect #optimalizace #adjoint_optimalizace #interni_aerodynamika #technicke_vypocty #poradenstvi
    OpenFOAM, CFD, simulace proudění, optimalizace, interní aerodynamika, adjoint optimalizace