Vyvíjíme aplikace,
které udělají práci za vás

na míru, profesionálně, za příznivou cenu, pro malé i velké organizace

Souhlas se zpracováním osobních údajů

1) Udělujete tímto souhlas společnosti ENGINN EFFECT, s.r.o, se sídlem Kaštanová 1751, 252 28 Černošice, IČ: 04362977, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 246203 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:
jméno a příjmení, e-mail

2) Jméno, příjmení a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem zasílání obchodních sdělení. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 3 let.

3) S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na info@enngin.cz.

4) Zpracování osobních údajů je prováděno pouze Správcem.

5) Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
- vzít souhlas kdykoliv zpět,
- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
- na přenositelnost údajů,
- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.