Referenční úlohy, ukázky z projektů

Naše služby pro vás

 
WLEP: Wrapper Library for Ensight & Paraview

WLEP je knihovna = programová nadstavba nad vizualizačním SW EnSight & Paraview
Zjednodušuje přístup k funkcionalitám daného SW
Umožňuje ovládat jedním skriptem oba SW, stejný příkaz je funkční v obou SW

Hlavní přínosy:

Postprocessing dle vlastních preferencí:
• Využití předností konkrétního SW pro dávkové nebo interaktivní spuštění
• Podle dostupnosti licencí nebo funkcionality

Ekonomické řešení (úsporné řešení):
• Úspora za licence, Ensight nahrazuje Paraview
• Zvyšování paralelizace úloh bez potřeby licence

Zkrácení času pro tvorbu postprocesingu:
• Úspora času a nákladů při programování až 90 %
• Základní stavební prvky (objekty) jsou připraveny

In-house funkce lze použít jak v Paraview, tak i v Ensight:
• Přenositelnost nástrojů, vyšší výtěžnost simulací a dat
• Není duplicitní programování, jeden skript pro oba SW
• Vhodný i pro vývojové a projektové aktivity, např. prototyp na stanici interaktivně (v EnSightu), projektové nasazení v HPC (v Paraview)

WLEP je aktuální pro nové verze SW:
• WLEP je otestován a aktualizaván pro nové verze EnSight, Paraview
• Změny jsou dokumentovány a je vydán release notes
• Jsou zapracovávány nové funkcionality

Dávkový režim (Batch Use):

• Uživatel napíše jeden skript, který ovládá oba vizualizační SW
• Spuštění úlohy je dávkové (batch)

Interaktivní režim (Interactive Use):

• Uživatel pracuje přímo ve vizualizačním SW
• Pomocí grafických menu či klávesových zkratek v SW se WLEP využívá pro automatizaci běžných úkonů a zjednodušení uživatelských funkcí

 

#simulace #aplikace #workflow #postprocesing #paraview #digitalizace #vyvoj_aplikaci #poradenstvi #automatizace
aplikace, workflow, automatizace, postprocesing, zpracování výsledků, CFD, proudění, Paraview, Ensight