Referenční úlohy, ukázky z projektů

Digitalizace

RESL.NEWS - inteligentní rešeršní systém

Aplikace nastavitelná podle požadavků zákazníka pro vyhledávání tématicky zaměřených informací. Vyhledá a přečte nové informace, zprávy, články a publikace na internetu. Vyhodnotí je, určí jejich kvalitu a zařadí do sledovaného tématu. Rozpozná a označí duplicitní články, které mají stejný obsah s jinou formu. Doporučí články podle předchozích tématických preferencí.

Popis:
 • Individuální nastavení podle požadavků jednotlivého uživatele a skupiny uživatelů
 • Sledování témat s různým zaměřením: technickým, ekonomickým, sociálním, politickým
 • Setřídění jednotlivých informací podle relevance obsahu k tématu
 • Označování duplicitních a podobných informací
 • Mailová notifikace, výběr TOP 5 z každého sledovaného tématu
 • Sledování informací v libovolném jazyce psaném latinkou

 • Naši zákazníci:
 • Firmy z oblasti průmyslu, výzkumu & vývoje
 • Veřejná a státní správa
 • Organizace sledující strategické instituce, např. Nejvyšší soud, Finanční arbitr, rozhodnutí ČNB
 • a další organizace
 • Ukázky témat pro Průmysl a vývoj:
 • Odborné publikace, články a studie
 • Průmysl 4.0 a IoT
 • Vládní podpora průmyslu, podpora podnikání, dotace
 • Novinky a technické inovace v různých odvětvích
 • Informace o automobilovém průmyslu a vývoji aut
 • Pro Veřejnou správu se dlouhodobě se věnujeme sledování informací pro Zdravé a udržitelné město:
 • Smart City
 • Bezpečnost
 • Cestovní ruch
 • Čistá voda
 • Čistý vzduch
 • Doprava
 • Městská zeleň
 • Odpady
 • #digitalizace #resl.news #engin_neffect #informace #hledani_informaci
  digitalizace, zpracování informací, vyhledávání informací, umělá inteligence, rešeršní služba