Referenční úlohy, ukázky z projektů

Technické výpočty

Chlazení brzd
Cíle:
 • Návrhová a/nebo kontrolní analýza tepelného uzlu
 • Nestacionární simulace s citlivostní analýzou parametrů
 • Podíl jednotlivých mechanismů sdílení tepla pro každou komponentu
 • Časový průběh teploty brzdové kapaliny pro různé jízdní a brzdící režimy

 • Popis:
 • Vytvoření 1D simulačního modelu s volitelnými parametry
 • Komplikovaná skupina komponent s propojenými tepelnými vazbami
 • Zahrnutí mechanismů sdílení tepla: kondukce, konvekce, sálání
 • Do parametrů komponent zahrnuty materiálové a povrchové vlastnosti, velikosti kontaktních ploch
 • Nastavitelná intenzita chlazení od vzduchu

 • Výstupy:
 • Časový průběh teploty brzdové kapaliny
 • Stanovení maximální teploty brzdového kotouče
 • Citlivostní studie vlivu průtoku vzduchu
 • Citlivostní studie vlivu emisivity povrchu disku
 • Intenzifikace chlazení vzduchem, data z CFD analýz (proudění okolo kola, brzdového disku) • #technicke_vypocty #bilance, #brzdy #enginneffect #konzultacezdarma
  bilance, brzdy, teplo, analýza, CFD