ENGINNOvinky

Naši zákazníci

25.4.2022
EKOL: Díky přepsanému softwaru pracujeme efektivněji

Brněnská společnost EKOL vznikla v roce 1991 a v současné době je respektovaným evropským výrobcem a dodavatelem zařízení na výrobu tepla a elektrické energie. Hlavní předností firmy je to, že je schopna splnit specifické požadavky každého zákazníka. O to se snažíme i my v ENGINN EFFECT, a proto jsme moc rádi, že jsme mohli s firmou EKOL spolupracovat.

Na naše otázky ze společnosti EKOL odpovídá Research & Development Leader Marek Saňka.

Na čem aktuálně pracujete?

Aktuálně pracujeme například na projektu spalovny odpadů v Polsku. Srdcem dodávky je kondenzační parní turbína EKOL s vysokým počtem garantovaných provozních režimů pokrývajících široké provozní pásmo uzpůsobené pro flexibilní provoz.


Vyžaduje takový projekt něco speciálního?

Takové řešení vyžaduje operativní zapojení R&D a důkladné odborné prověření všech exponovaných částí stroje pokročilými interními analytickými nástroji s využitím numerických výpočtů.


Ing. Marek Saňka
Research & Development Leader
Nacházíme se ve složité době, ovlivnilo to nějak i vaši činnost?

Musíme reagovat, jako ostatně celá společnost, a vyrovnat se s negativními dopady na dostupnost personálních, materiálních, subdodavatelských a dalších zdrojů a dělat maximum k plnění závazků vůči obchodním partnerům, což se daří.


A museli jste v poslední době řešit i nějaké technické výzvy?

V rámci technického rozvoje je jednou z oblastí našich aktivit systematizace nástrojů a budování technické softwarové platformy, přičemž se mimo jiné ukazuje nutnost přepisu některých historických technických programů do moderních prostředí umožňujících interaktivní a efektivní práci a implementaci do ucelených návrhových softwarových balíků. A tady jsme zapojili tým ENGINN EFFECT.

Jak jste se o firmě ENGINN EFFECT dozvěděli?

Povědomí jsem získal na technické konferenci, později jsem byl jejím zástupcem přímo osloven s nabídkou spolupráce. Po úspěšné kvalifikaci a vítězství ve výběrovém řízení jsme si poté spolupráci vyzkoušeli na pilotním projektu přepisu softwarového nástroje.


Splnil tým ENGINN EFFECT vaše představy?

Ano, spolupráce proběhla hladce, kvalitně a dle dohodnutého harmonogramu. Nic jiného jsem od ENGINN EFFECT neočekával ☺

V čem vám přepsaný software usnadňuje práci?

Jedná se o nástroj sloužící k aerodynamickému návrhu turbínových lopatek, který řeší soustavu složitých rovnic radiální rovnováhy proudění média v mezilopatkovém kanále. Nyní je práce s nástrojem efektivnější a díky přepsání do moderního jazyka umožňuje snadné propojení na další naše aplikace.

Co plánujete v roce 2022?

Plánujeme pokračovat v technickém rozvoji v široké škále oblastí směrem ke zvýšení efektivity, kvality a konkurenceschopnosti produktů skupiny EKOL.
#enginn_effect #digitalizace #vyvoj_aplikaci #virtualni_laborator #data #analyza_dat #poradenstvi #nasi_klienti
aplikace, přepis , qr code, automatizace, machine learning, data mining, web scraping,