Naše řešení pomáhají ve firmách

zjistěte, kde a jak

#

Co máme za sebou

  • Všechny
  • Technické výpočty
  • Jednoúčelové stroje
  • DIGITALIZACE

Komplexní balicí linka

číst více

Balicí linka s etiketováním pro válcové polotovary.

#Jednoúčelové stroje

Identifikace vzorků pomocí QR kódů

číst více

SW pro evidenci vzorků a na vzorcích provedených testů.

#Digitalizace

Stroj na nanášení tmelu

číst více

Návrh a realizace kompaktní robotické buňky pro aplikaci tmelu.

#Jednoúčelové stroje

Online komunikace s pacienty

číst více

Výměnů dokumentů, vyplňování dotazníků, biometrické podpisy, ... .

#Digitalizace #Zdravotnictví

Stroj pro nanášení oboustranné lepicí pásky

číst více

Stroj pro nanesení a dotlačení oboustranné pásky na plastový díl.

#Jednoúčelové stroje

Ověření registrace pacientů

číst více

Hromadné ověření registrace a pojištění pacientů pro různé odbornosti.

#Digitalizace #Zdravotnictví

Detekce prasklin lisovaných hliníkových lamel

číst více

Stroj pro pro detekci vad hliníkových lamel po lisování.

#Jednoúčelové stroje

Online fronta pacientů

číst více

Chytrá aplikace pro automatickou komunikaci mezi recepcí a ordinacemi.

#Digitalizace #Zdravotnictví

Stroj pro lepení výměníků

číst více

Samostané robotická pracoviště pro lepení rekuperačních výměníků.

#Jednoúčelové stroje

SMS zprávy pacientům

číst více

SMS automat pro připomenutí termínu za cenu mobilního tarifu.

#Digitalizace #Zdravotnictví

Evidenční a registrační systémy

číst více

Databázový systém pro registraci, evidenci a archivaci výrobků, léčiv, apod.

#Digitalizace

Výpočet rozvodů vzduchu

číst více

Potrubní síť s vícenásob. výstupy, výpočet tlakových ztrát a poměrů průtoků.

#Technický výpočet

Klimatizační okruh

číst více

Citlivostní studie vlivu geometrie a parametrů regulace.

#Technický výpočet

Virtuální laboratoř

číst více

Efektivní vyhodnocování rozsáhlých dat ze simulací, experimentů nebo provozu.

#Digitalizace

Dělicí linka

číst více

Kontinuální předúprava zbytků hliníkové folie pro paketovací lis.

#Jednoúčelové stroje

Potrubní systém

číst více

Chování v potrubí během regulace, optimalizace tlakových ztrát.

#Technický výpočet

RESL.NEWS

číst více

Aplikace pro vyhledávání kvalitních informací. Čtěte, co potřebujete.

#Digitalizace

Chlazení brzd

číst více

Vliv jízdních režimů na ohřev brzdové kapaliny a nebezpečí varu.

#Technický výpočet

Externí aerodynamika

číst více

Stanovení odporu, předního a zadního vztlaku. Návrh opatření pro jejich změny.

#Technický výpočet

Odlučovač popela

číst více

Výpočet účinnosti odlučování, vliv velikosti částic a recirkulačních zón.

#Technický výpočet

Balicí linka výrobků na paletě

číst více

Komplexní balicí linka - ochrana paletovaných výrobků.

#Jednoúčelové stroje

Výpočet hořáků

číst více

Přerozdělení vzduchu v hořáku do vstupů podle klapek regulace.

#Technický výpočet

Výpočet fluidního kotle

číst více

Vliv distrubuce vzduchu po výšce kotle na vznik emisí CO a NOx.

#Technický výpočet

Zakladač kartonových desek

číst více

Zakládání kartonových desek do gravitačního zásobníku linky.

#Jednoúčelové stroje

Výpočet rekuperačního výměníku

číst více

Stanovení tlakové ztráty a tepelné účinnosti.

#Technický výpočet

Zakládání válcových objektů

číst více

Automatické zakládání válcových výrobků uložených nahodile a uspořádaně.

#Jednoúčelové stroje

Výpočet trubkového výměníku

číst více

Optimalizace tepelné účinnosti pro umístění a počet trubek.

#Technický výpočet

Třídička ovoce a zeleniny

číst více

Třídička pro mražené ovoce a zeleninu s roztříděním na 4 velikosti.

#Jednoúčelové stroje

WLEP: Wrapper Library for Ensight & Paraview

číst více

Aplikace pro postprocesing do simulačních workflow.

#Digitalizace

Aplikátor praporkových etiket

číst více

Značení kabelů, hadiček nebo válcových výrobků etiketami.

#Jednoúčelové stroje

Aplikace pro překlad dodatkových tabulek

číst více

Aplikace pro překlad cizojazyčných dodatkových tabulek silničních značek.

#Digitalizace

Kompenzátor pro řidítka kola

číst více

Kompenzátor na řidítka jízdního kola pro nestejnou délku paží.

#Jednoúčelové stroje

Stroj pro obalení kartonem

číst více

Koncept stroje pro obalení polotovaru kartonovým přebalem.

#Jednoúčelové stroje

Termoelektrický generátor

číst více

Demonstrační model pro využití odpadního tepla pro výrobu elektřiny.

#Jednoúčelové stroje #Demonstrační prototyp

Aplikace lepicí pásky

číst více

Aplikace oboustranně lepicí pásky na obalový materiál.

#Jednoúčelové stroje

Opláštění válcových polotovarů

číst více

Opláštění polotovarů s velkou variabilitou průměrů, od malých až po 5 m.

#Jednoúčelové stroje

Vizualizace teploty povrchu

číst více

Prototyp zařízení s termochomními barvami pro vizualizaci teploty povrchu.

#Jednoúčelové stroje #Demonstrační prototyp

Navíjení textilií

číst více

Stroj pro navíjení textilií různých velikostí a vlastností.

#Jednoúčelové stroje

Tepelná bilance spalovacího motoru

číst více

Vliv vstupních parametrů na teploty, zvýšení účinnosti chlazení.

#Technický výpočet

Vizualizace teploty vzduchu

číst více

Prototyp zařízení pro vizualizaci teploty vzduchu.

#Jednoúčelové stroje #Demonstrační prototyp

Simulace orby

číst více

Radlice - tvar pro rovnoměrné obracení půdy a silové účinky.

#Technický výpočet

Transparentní fotovoltaický panel

číst více

Mobilní modelové zařízení pro výrobu elektřiny průhledným FV sklem.

#Jednoúčelové stroje #Demonstrační prototyp

Chlazení baterií elektromobilu

číst více

Teploty baterii v různých stavech, vliv chlazení.

#Technický výpočet

Design kol

číst více

Zobrazení designu diskových kol vizualizačním zařízením v maketě vozu.

#Jednoúčelové stroje #Demonstrační prototyp

Energetická bilance hybridního vozu

číst více

Spotřeba energie pro jízdu a agregáty při jízdních režimech.

#Technický výpočet