Naše řešení pomáhají ve firmách,
zjistěte, kde a jak

Moderní aplikace pro komunikaci s pacienty

Snadná výměnů dokumentů s pacienty, vyplňování dotazníků online, biometrické podpisy, notifikace pacientům

Aplikace zjednoduší a zefektivnění úkony při komunikaci recepce a ordinace s pacientem. Je použitelná nejen ve zdravotnických zařízení, protože obecně usnadňuje a urychluje komunikaci mezi klientem a recepčním, ale také v administrativě.

Hlavní zátěž recepce může být způsobena předáváním dílčí zdravotnické dokumentace (zubní kříž, cenový plán, poučení o výkonu atd.) a předáváním dotazníků (anamnestických, předoperačních, apod.). A také tím, že recepce musí provést kontrolu správnosti vyplnění a podepsání dotazníků, kontrolu zaplacení zálohy, potvrzení termínu konzultace nebo termínu výkonu. Souběžně musí recepce obsloužit pacienty v čekárně, zvedat telefony, komunikovat s příchozími pacienty, hlásit lékařům příchozí pacienty a další činnosti.

Dále recepce připravuje a tiskne veškeré podklady, dotazníky a formuláře dvakrát (pro zdravotnické zařízení a pro pacienta), a následně je naskenuje a vloží do systému.

Naše aplikace automatizuje některé činnosti, v co největší míře předává dokumenty elektronicky, upozorňuje na blížící se termín a povinnost pacienta (např. vyplnit formulář před příchodem) emailem i SMS zprávou, umožňuje provedení certifikovaného biometrického podpisu, apod.

Klíčové vlastnosti:
 • Minimalizace manuálních a rutinních činností recepce
 • Usnadnění práce: vše co lze, je prováděno elektronicky a automaticky
 • Zákaznický komfort: zajistit více času recepci v péči o pacienty
 • Uživatelský komfort: možnost pacientů komunikovat z pohodlí doma
 • Uživatelský komfort: pacientovi napovídá aplikace, kdy a co musí udělat
 • Eliminace chyb: systematické kontroly termínů a dokumentů
 • Maximální využití ordinačního času
 • Popis:
 • Elektronická zabezpečená výměna dokumentů
 • Certifikované biometrické podpisy
 • Emailové nebo SMS notifikace
 • Digitální potvrzení na jedno kliknutí (termín, smluvní podmínky atd.)
 • Automatická kontrola termínů
 • Jednoduchý přehled termínů a plnění pro recepci
 • Automatické varování: recepce řeší jen problémové případy
 • #digitalizace_zdravotnictvi #online_komunikace #registrace_pacientu #elektronizace #automatizace #digitalizace #recepce #vyvoj_aplikaci #enginn_effect
  online komunikace, digitalizace zdravotnictví, recepce, automatizace, administrativa, recepce