Naše řešení pomáhají ve firmách,
zjistěte, kde a jak

Online fronta pacientů

Chytré řešení pro frontu pacientů i klientů nezdravotnických institucí

Pro menší i větší zdravotnická pracoviště je typické, že čekárnou s recepcí projde denně velký počet pacientů. Recepce je nejen zodpovědná za spoustu administrativních úkonů: příjem pacienta, kontrolu správnosti údajů, vyplnění formulářů, kontrolu pojištění, přípravu dokumentace pacienta, zařazení do fronty k příslušné ordinaci a oznámení lékaři o přítomnosti pacienta.

Aplikace Online fronta pacientů automatizuje některé činnosti, pomáhá s kontrolou a elegantně řeší komunikaci mezi recepcí a ordinacemi. Příchozí klient je identifikován v rozpise klientů na daný den, ve vytvořeném přehledu je znázorněno, kolik daných pacientů přišlo, přišlo včas, kolik se jich neomluvilo, či nepřišlo vůbec. Také upozorní recepční na uvolněný termín pro hledání náhrady. Vše je provedeno jednoduše, přehledně a okamžitě.

Hlavní využití:
 • Komunikace mezi recepcí a ordinací o příchozích pacientech
 • Kontrola údajů pacienta, vyplnění požadovaných formulářů a dotazníků
 • Aktuální přehled pacientů: kdo přišel a ke komu, kdo ještě dnes dorazí
 • Upozornění na uvolněné termíny
 • Chytrá notifikace ordinacím, žádné volání, psaní do chatu, ťukání na dveře
 • Zapomeňte na vytištěný papír a odškrtávání recepčními
 • Už žádné diskuze s recepcí, kdo zapomněl zapsat pacienta XYZ
 • Popis:
 • Využívá kalendáře návštěv z programů PC Dent, Xdent a dalších
 • Recepční při příchodu pacienta kline na "přišel" a ordinace vidí pacienta ve frontě
 • Lékař v aplikaci vidí, že pacient je připraven v ordinaci
 • Nastavitelné pro neomezený počet ordinací a lékařů
 • #digitalizace #zdravotnictvi #online_registrace #registrace_pacientu #enginn_effect #vyvoj_aplikaci #vse_na_jednom_miste
  digitalizace, zdravotnictví, online fronta, administrativa, automatizace, vyhledávání informací, umělá inteligence, rešeršní služba